Cài đặt

Bá Vương Tam Quốc

[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH

Bá Vương Tam Quốc – Game Hợp Kích Lên Đỉnh 2017

[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 1

[TÍNH NĂNG] XẠ KÍCH

[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 2 Chọn xuất chinh để vào giao diện xạ kích

[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 3

[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 4Xạ kích là phụ bản đánh theo Tổ Đội
- Mở ở Level 48
- Người chơi sẽ Tạo phòng và mời bằng hữu để cùng chiến đấu
[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 5
- Hệ Thống sẽ tự động ghép các cặp chiến đấu dựa theo chiến lực
- Lượt Thưởng hàng ngày có hạn
 
[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 6
 
[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 7 Đấu thắng hay thua đều được tích điểm và vinh dự
- Tổng kết XH vinh dự vào 0h Thứ 2 hàng tuần
[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 8
- Điểm vinh dự (Viên Môn) được sử dụng để mua vật phẩm trong Shop Viên Môn
 
[TÍNH NĂNG UPDATE] VIÊN MÔN XẠ KÍCH - 9
 
 
 

Game SG140