Cài đặt

Bá Vương Tam Quốc

[TÍNH NĂNG] TỬ CHIẾN

Bá Vương Tam Quốc – Game Hợp Kích Lên Đỉnh 2017

[TÍNH NĂNG] TỬ CHIẾN - 1

[TÍNH NĂNG] TỬ CHIẾN - 2 I. Yêu cầu

- LV 30 mở tính năng

Click xuất chinh - chọn TỬ CHIẾN

 

[TÍNH NĂNG] TỬ CHIẾN - 3

[TÍNH NĂNG] TỬ CHIẾN - 4II. QUY TẮC

- Là Phụ bản Leo Tháp

- Gồm 100 Tầng (Ở Phiên bản Update sẽ có hơn 100 Tầng)
- Mỗi lần thắng 1 Tầng sẽ nhận được Thưởng
- Khiêu chiến thất bại có thể khiêu chiến lại
- Mỗi ngày sẽ được Tặng lượt quét nhất định (Tăng dần theo cấp Vip)
 
[TÍNH NĂNG] TỬ CHIẾN - 5
 
[TÍNH NĂNG] TỬ CHIẾN - 6 PHẦN THƯỞNG
 
-Đổi thưởng ở mục shop tử chiến
 
[TÍNH NĂNG] TỬ CHIẾN - 7
 
 

Game SG140