Cài đặt

Bá Vương Tam Quốc

[TÍNH NĂNG] TRANH ĐOẠT CHIẾN

Bá Vương Tam Quốc – Game Hợp Kích Lên Đỉnh 2017

[TÍNH NĂNG] TRANH ĐOẠT CHIẾN - 1

 

Bảo vật trong “Tiểu Bá Vương” gồm nhẫn và dây chuyền, buff thuộc tính cho tướng và nhân vật, vì vậy rất cần thiết đeo, vậy thì làm thể nào để nhận được bảo vậy đây? Dưới đây là giới thiệu về hệ thống TRANH ĐOẠT  trong “Tiểu Bá Vương”.

[TÍNH NĂNG] TRANH ĐOẠT CHIẾN - 2I. Yêu cầu

Khi người chơi đạt lv15 sẽ mở hệ thống tranh đoạt

[TÍNH NĂNG] TRANH ĐOẠT CHIẾN - 3

[TÍNH NĂNG] TRANH ĐOẠT CHIẾN - 4II. Nhận mảnh bảo vật

1. Bảo vật phẩm chất lam: Hệ thống mặc định hiển thị 4 loại bảo vật lam

2. Bảo vật tím và tím trở lên: Sau khi nhận được 1 mảnh mới xuất hiện trong danh sách đoạt bảo, người chơi có thể nhận được trong đấu trường, lật bài đoạt bảo và mua rương bảo vật trong chợ để nhận được.

[TÍNH NĂNG] TRANH ĐOẠT CHIẾN - 5

 

[TÍNH NĂNG] TRANH ĐOẠT CHIẾN - 6III. Giới thiệu quy tắc

1. Khi trong túi có mảnh bảo vật (tối thiểu 1 mảnh) mới có thể nhận mảnh khác và ghép thành bảo vật

2. Khi đoạt bảo sẽ có danh sách người chơi bị cướp đồng thời hiển thị hiển thị tỷ lệ cướp thành công của các người chơi khác, tỷ lệ này chia thành tương đối cao, cao, bình thường, tương đối thấp, thấp. Nhưng phẩm chất mảnh bảo vật càng cao thì tỷ lệ thành công càng thấp. Đề xuất chọn cướp người chơi có tỷ lệ cao và cấp không cao hơn mình nhiều để cướp. Như thế vừa đảm bảo có thể đánh bại đối thủ mà không hao tổn tinh lực đồng thời có thể bảo đảm cướp được bảo vật.

[TÍNH NĂNG] TRANH ĐOẠT CHIẾN - 7
3. Sau khi đoạt bảo chiến thắng có thể lật bài để nhận thưởng, rút 1 trong 3 lá bài để nhận thưởng, nội dung thưởng bao gồm bạc, các loại đan dược, trang bị, tướng và hồn tướng...

4. Người chơi có thể dùng đạo cụ miễn chiến để đưa mình vào trạng thái miễn chiến, không thể bị người chơi khác cướp mảnh, khi đoạt bảo cũng không thể cướp được của người chơi trong trạng thái miễn chiến.

Game SG140