Cài đặt

Bá Vương Tam Quốc

[TÍNH NĂNG] Hợp kích

Bá Vương Tam Quốc – Game Hợp Kích Lên Đỉnh 2017

[TÍNH NĂNG] Hợp kích - 1

 
 
Tính năng hợp kích

 

[TÍNH NĂNG] Hợp kích - 2I. Khái quát

- Kỹ năng hợp kích yêu cầu nhóm từ 2 Tướng trở lên.

- Kỹ năng hợp kích khác nhau sẽ có cấp ưu tiên, căn cứ cấp ưu tiên chọn ra thứ tự thi triển, nhóm Tướng càng đông, cấp ưu tiên càng cao

- Kỹ năng hợp kích và kỹ năng thường không khác biệt nhiều, chỉ là thi triển sẽ cần nhiều người và tiêu hao nộ khí

 

[TÍNH NĂNG] Hợp kích - 3II. Xuất chiêu

1. Auto

* Thao tác xuất chiêu: Tướng đầy nộ khí, do hệ thống ghép thứ tự xuất chiêu

* Thứ tự xuất chiêu: Kỹ năng hợp kích cấp ưu tiên cao > kỹ năng hợp kích cấp ưu tiên thấp > đại chiêu thường > kỹ năng nhỏ

*  Quy tắc ghép

- Không có nhóm Tướng hợp kích thì xuất đại chiêu

- Có 1 nhóm thì ưu tiên xuất kỹ năng hợp kích, hiệu ứng cuối cùng xuất với đại chiêu

- Có 2 nhóm thì căn cứ cấp ưu tiên xuất kỹ năng hợp kích, hiệu ứng cuối cùng xuất với đại chiêu

- Có nhiều nhóm với nhau, thì sàng lọc theo cấp ưu tiên để xuất, hiệu ứng cuối cùng xuất với đại chiêu

*  Trong quá trình, nếu Tướng tử trận thì hủy thao tác

2. Chú ý

*  Quái cũng thông qua chiến đấu hồi nộ khí, cũng có thể phóng đại chiêu

*  Quái cũng có thể phóng kỹ năng hợp kích, căn cứ theo cài đặt

 

 

TIN NỔI BẬT
Game SG140