Cài đặt

Bá Vương Tam Quốc

[TÍNH NĂNG] ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER

Bá Vương Tam Quốc – Game Hợp Kích Lên Đỉnh 2017

[TÍNH NĂNG] ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER - 1

Đấu Trường Liên Server
- Mở ở Level 38
- Gồm 2 Phụ bản: Đấu Tích Điểm và Tranh Bá
- Phụ bản Đấu Tích Điểm diễn ra từ Thứ 2 đến Thứ 6:
+ Mỗi người chơi sẽ chọn Phe (Ngụy, Thục, Ngô, Quần)
+ Khiêu chiến tích điểm: Thắng được 100 điểm, Thua được 80 điểm
+ Mỗi ngày được tặng 15 Lượt đấu
+ Mua Lượt đấu sẽ bị giới hạn số lượng theo từng cấp VIP
[TÍNH NĂNG] ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER - 2
 
- Phụ bản Tranh Bá: Diễn ra vào Thứ 7 - CN
+ Người chơi Top 100 các phe và Top 25 của BXH Đấu Trường các Server sẽ được tham gia Tranh Bá
+ Kết Thúc Tranh Bá sẽ trao thưởng theo bảng XH Liên Server
+ Phần Thưởng là những vật phẩm cực kỳ giá trị
[TÍNH NĂNG] ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER - 3
 
 

Game SG140