Cài đặt

Bá Vương Tam Quốc

[TÍNH NĂNG] DANH TƯỚNG

Bá Vương Tam Quốc – Game Hợp Kích Lên Đỉnh 2017

[TÍNH NĂNG] DANH TƯỚNG - 1

[TÍNH NĂNG] DANH TƯỚNG

[TÍNH NĂNG] DANH TƯỚNG - 2I. Yêu cầu

Khi người chơi đạt lv33 sẽ mở hệ thống DANH TƯỚNG

[TÍNH NĂNG] DANH TƯỚNG - 3

[TÍNH NĂNG] DANH TƯỚNG - 4II.Gồm 2 Phụ Bản: Danh Tướng và Thần Tướng (Tốn thể lực để chiến đấu) 
- Mở ở Level 33
- Phụ bản Danh Tướng: Gồm 6 phó bản nhỏ, có thể kiếm các vật phẩm như: Vàng, Exp, Thần Binh, nguyên liệu Ma Hóa, Thần Đan - nguyên liệu Thần Hóa……
- Phụ bản Thần Tướng: Gồm 4 phó bản nhỏ (Ngụy, Thục, Ngô, Quần). Hàng ngày, thách chiến với các Danh Tướng của 4 nước, chiến thắng sẽ nhận mảnh Thời Trang và Hồn Danh Tướng đó
- Mỗi ngày sẽ được Tặng Lượt thách chiến nhất định (Tăng dần theo cấp Vip)

[TÍNH NĂNG] DANH TƯỚNG - 5

Game SG140