Cài đặt

Bá Vương Tam Quốc

[TÍNH NĂNG] CHINH CHIẾN

Bá Vương Tam Quốc – Game Hợp Kích Lên Đỉnh 2017

[TÍNH NĂNG] CHINH CHIẾN - 1

[TÍNH NĂNG] CHINH CHIẾN
[TÍNH NĂNG] CHINH CHIẾN - 2 Chọn xuất chinh để vào giao diện chinh chiến
[TÍNH NĂNG] CHINH CHIẾN - 3
 
[TÍNH NĂNG] CHINH CHIẾN - 4Tính năng chinh chiến gồm 4 Phụ bản: (Tốn thể lực để chiến đấu)
- Chính: Là phụ bản có thế kiếm các vật phẩm, trang bị, vũ khí
- Tinh Anh: Là Phụ bản có thể kiếm được Hồn Tướng - Tiền dùng để mua đồ trong Shop Tướng
- Sử Thi: Là phụ bản có thể kiếm được kim cương và thần binh
- Truyền Thuyết: Sẽ cập nhật ở phiên bản Update
 

[TÍNH NĂNG] CHINH CHIẾN - 5

Game SG140