Chiến tướng
Comming soon
Chiến tướng

* Chiến Tướng sở hữu lượng HP trung bình nhưng có khả năng tạo sát thương bạo kích lên tướng địch.
* Vị trí: Hàng trước hoặc sau.
* Tướng tiêu biểu: Lữ Bố, Tào Tháo, Quan Vũ ...

Tải Game
Điểm: 0
Thời gian: 01:00
Số lượt: 3