Hợp ngữ là: A, Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh B" /> Hợp ngữ là: A, Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh B" />

Hợp ngữ là ngôn ngữ

      134
" class="title-header">Hợp ngữ là: A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số trong những từ giờ Anh B. Ngữ điệu máy tính rất có thể trực tiếp phát âm được C.

Bạn đang xem: Hợp ngữ là ngôn ngữ

*

45 điểm

Trần Tiến


Hợp ngữ là:A. Ngôn ngữ trong những lệnh sử dụng một trong những từ giờ AnhB. Ngôn ngữ máy tính rất có thể trực tiếp phát âm đượcC. Ngôn từ gần với ngữ điệu tự nhiên, bao gồm tính tự do cao, ít phụ thuộc vào các loại máy rứa thểD. Ngôn ngữ trong số lệnh sử dụng một vài từ giờ đồng hồ Việt

Xem thêm: How To Fix "The Requested Url _ Was Not Found On This Server

*

Đáp án : AGiải ưng ý :Hợp ngữ là ngôn ngữ phối kết hợp ngôn ngữ sản phẩm công nghệ với ngôn ngữ thoải mái và tự nhiên của bé người. Nó cho phép người xây dựng sử dụng một trong những từ ( thường là tự viết tắt các từ giờ Anh) để thể hiện lệnh buộc phải thực hiện.

Đáp án : AGiải yêu thích :Hợp ngữ là ngôn ngữ phối kết hợp ngôn ngữ sản phẩm công nghệ với ngôn ngữ tự nhiên của bé người. Nó chất nhận được người thiết kế sử dụng một trong những từ ( hay là trường đoản cú viết tắt những từ tiếng Anh) để biểu đạt lệnh yêu cầu thực hiện.